Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka je posebna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Pula koja na jednom mjestu okuplja svu vrstu građe koja se svojim sadržajem odnosi na područje Istre s posebnim naglaskom na Pulu i okolicu.


Sustavno je organizirana od preseljenja Knjižnice u novi prostor (2004.), no građa se prikupljala od samih početaka djelovanja Knjižnice (1957.). Zbirka ima iznimnu vrijednost i značaj jer pruža uvid u kulturni, društveni, politički i gospodarski život lokalne zajednice i cijele regije nudeći bogate izvore znanja iz svih oblasti znanja i stvaralaštva. Uvid u građu omogućuje stjecanje znanja o kulturi, povijesti, tradiciji i običajima vezanih uz Istru, o djelovanju i radu značajnih osoba, umjetničkom stvaralaštvu te drugim specifičnostima kulturno-povijesnog naslijeđa istarskog zavičaja. Prikupljaju se rijetka i stara izdanja te sva recentna izdanja.

Smještaj zbirke

Zavičajna zbirka nalazi se na Općeznanstvenom odjelu Knjižnice u izdvojenoj prostoriji / čitaonici u kojoj se nalazi šest korisničkih mjesta za rad. Građa se čuva u zatvorenim ormarima, razvrstana je prema vrsti građe dok je na policama smještena prema UDK sustavu.

Uvjeti korištenja

  • Fond zavičajne zbirke ne posuđuje se izvan Knjižnice
  • Građa se može koristiti isključivo u čitaonici tijekom radnog vremena Knjižnice
  • Duplikati građe koja se nalazi u zavičajnoj zbirci, ukoliko ih Knjižnica posjeduje, nalaze se u općem fondu knjižnice i mogu se posuđivati prema općim pravilima posudbe
  • Fond zavičajne zbirke moguće je pretraživati pomoću e-kataloga Knjižnice