Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Česta pitanja

Članstvo i članarina

Smijete biti član ako imate prebivalište bilo gdje u Republici Hrvatskoj.  Jednako pravo imaju i strani državljani.

Odrasli

Za prvi upis u Knjižnicu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili neki drugi osobni identifikacijski dokument s fotografijom.

Studenti moraju dodatno pokazati dokument koji potvrđuje upis u tekuću akademsku godinu. 

Umirovljenički status dokazuje se odgovarajućim dokumentom.

Djeca

Maloljetne osobe koje imaju između 15 i 18 godina smiju dati na uvid vlastiti identifikacijski dokument ili roditeljev/starateljev.

Mlađi od 14 godina predočuju roditeljev/starateljev dokument. 

Prilikom obnove članstva treba ponovno dati na uvid sve navedene dokumente osim dokaza o umirovljeničkom statusu.

Moguće je platiti zakasninu i članarinu debitnom karticom trenutno samo u Središnjoj knjižnici i Knjižnici Veruda.

Pri upisu se ispunjava pristupnica. Ako je osoba maloljetna, potpisuje ju roditelj ili staratelj. Upisuje li se u Knjižnicu dijete mlađe od 14 godina, obavezna je i prisutnost roditelja ili staratelja.

Za brži postupak učlanjenja preuzmite pristupnicu za upis i dođite s ispunjenom upisnicom u Knjižnicu.

Ne, Vaši se podaci prikupljaju i obrađuju isključivo sa svrhom redovnoga knjižničnog poslovanja i dalje se ne prosljeđuju. Za više informacija pročitajte Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka.

Da, to je potrebno napomenuti djelatniku Knjižnice. Tad ponovno popunjavate pristupnicu i predočujete osobni identifikacijski dokument.

Ovisi o tome trebaju li Vam usluge Knjižnice na kraće ili duže vrijeme. Učlanjujete li se individualno, izabirete članarinu koja traje tri mjeseca ili godinu dana.

Ako osoba ima obiteljsko članstvo koje može biti samo godišnje, vrijedi do dana isteka matičnom članu.

Članarina ostvarena ugovorom o kolektivnom članstvu (koji sklapaju ustanove, tvrtke, udruge i sl. s Knjižnicom)  vrijedi za zaposlenika od dana upisa do završetka kalendarske godine.

Više informacija o ostvarivanju ugovora o kolektivnom članstvu putem e-pošte tajnica@gkc-pula.hr.

Da, iskaznica je Vaš članski identifikacijski dokument i potrebna Vam je za posudbu i vraćanje knjiga kao i ostvarivanje drugih usluga u Knjižnici.

Ne, već u tom slučaju treba u roku od 24 sata prijaviti knjižničaru gubitak članske iskaznice. Izrada nove se plaća prema važećem Cjeniku usluga.

Ako se dogodila krađa iskaznice, također se obratite djelatniku.

Upišete li se u Središnju knjižnicu, članstvo vrijedi u bilo kojem ogranku. Isto je i  u obrnutom slučaju.

Nije se potrebno učlaniti, ali se knjiga smije koristiti samo u Knjižnici. Nužno je ispuniti Zahtjev za jednokratnim korištenjem knjižničnih usluga te djelatniku Knjižnice predočiti osobni identifikacijski dokument.

Za svu djecu od rođenja do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina godišnja članarina je besplatna.


Posudba

Istovremeno se smije posuditi najviše 10 knjiga.

Nije dozvoljeno posuditi dva primjerka istoga naslova.

Da, Knjižnica omogućuje posudbu najviše 2 jedinice audiovizualne građe istovremeno.

Da, u Knjižnici su čitaonice u kojima se može koristiti knjižnična građa te pisati zadaće, seminari, diplomski radovi itd. Prilikom ulaska treba predočiti člansku iskaznicu djelatniku ustanove.

Izvan Knjižnice ne posuđuju se građa Zavičajne zbirke, zbirke Rara, novine, časopisi, leksikoni, enciklopedije i ostala građa prema procjeni Stručnoga vijeća Knjižnice.

Da, međuknjižnična je posudba moguća  i naplaćuje se prema Cjeniku usluga.
Dodatne informacije možete zatražiti u Knjižnici ili putem e-maila ill@gkc-pula.hr. Više informacija o usluzi međuknjižnične posudbe saznajte ovdje.

Ako je dijete član Knjižnice, Vi kao roditelj/skrbnik smijete posuđivati građu za njega uz predočenje djetetove članske iskaznice.

Nažalost, nije dozvoljeno bilo kome povremeno dati iskaznicu; koristite je samo Vi. Članovima obitelji Knjižnica omogućava povoljniju članarinu, cijenu članarine provjerite ovdje


Rok posudbe i povrat građe

Rok posudbe knjiga (čiji sastavni dio može biti i audiovizualna građa) je 21 dan, a samostalne audiovizualne građe 5 dana. 

Rok posudbe knjižne građe može se jedanput produžiti najkasnije dan prije isteka. Produženje je moguće obaviti osobnim dolaskom, telefonski, slanjem elektroničke pošte ili aplikacijom eZaKi.

Rok posudbe se ne može produžiti ako je knjiga rezervirana.

Zakasnina se obračunava po jedinici knjižne i AV građe i po danima kašnjenja prema Cjeniku. Primjerice, ukoliko deset dana kasnite s vraćanjem jedne knjige, zakasnina će iznositi 0,70 eura, a ukoliko deset dana kasnite s vraćanjem deset knjiga, zakasnina će iznositi 7,00 eura. 

Zakasnina za audiovizualnu građu iznosi i obračunava se na isti način kao i za knjižnu građu.

 

Ako član zatraži produženje roka posudbe nakon isteka, obračunava se zakasnina u razdoblju između dana isteka i dana zahtjeva za produženjem roka.

Knjižnična se građa treba vratiti u Središnju knjižnicu samo ako je tamo posuđena, a isto pravilo vrijedi i za ogranke.

Nećete platiti zakasninu jer ju knjižnični program ne obračunava u slučaju neradne subote i nedjelje.

Najprije se treba podmiriti zakasnina, a tek se potom može posuđivati druga knjižnična građa.


Rezervacije

Rezervacija je moguća telefonskim putem, osobno u Knjižnici, elektroničkom poštom ili aplikacijom eZaKi.

Rok za preuzimanje je tri radna dana, a rezervacija se plaća 0,50 eura. 

Obavijestit ćemo Vas telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom, ovisno o dogovoru.


E-katalog

Moguće je samostalno provjeriti dostupnost građe korištenjem e-kataloga koji se nalazi na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Pula. Građa se pretražuje po naslovu, autoru, ključnim riječima i drugim pristupnim riječima. Rezultat pretrage pokazuje naslove građe vezane uz riječi koje ste upisali u polje za pretraživanje. Otvaranjem pojedninog naslova, zelenom je kvačicom istaknuto je li jedinica dostupna u knjižnici i piše na kojoj se lokaciji/ogranku nalazi. Više informacija o pretraživanju kataloga potražite ovdje.

Ako ne možete naći knjigu na polici, obratite se knjižničarima. Neki se primjerci knjiga nalaze u spremištu ili su tek vraćeni pa ih još nismo stigli staviti na mjesto.

To je moguće koristeći aplikaciju eZaKi. Prijavite se i imat ćete uvid u broj posuđenih jedinica građe, naslove i datume povrata.

Više o ovoj usluzi, saznajte ovdje.

Kad pristupite svom korisničkom računu, možete vidjeti i povijest posuđenih naslova.

Više o ovoj usluzi, saznajte ovdje.


Korištenje računala i interneta

U Knjižnici je dozvoljeno koristiti vlastito prijenosno računalo.

Knjižnica ima bežični pristup internetu, a za pristupne podatke (korisničko ime, lozinka) obratite se knjižničaru.

Korištenje interneta na računalu u Knjižnici za članove je besplatno.

Ostali korištenje računala, odnosno interneta plaćaju prema Cjeniku usluga.

Ne morate, no ukoliko želite biti sigurni da Vas slobodno računalo za rad ili mjesto u čitaonici čekaju, kontaktirajte nas.

U Knjižnici je moguće fotokopirati i skenirati dijelove građe u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Usluga se naplaćuje prema Cjeniku.

Članovi Gradske knjižnice i čitaonice Pula smiju besplatno posuđivati knjige u iBiblosu. iBiblos je digitalna platforma za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku. Obuhvaća nove popularne naslove raznih žanrova beletristike i publicistike. Pri učlanjivanju u Knjižnicu dodijeljen Vam je članski broj s kojim se možete registrirati na stranici digitalne platforme i dalje slijediti upute.

U ovom Vam slučaju preporuku za triler može dati djelatnik na Odjelu beletristike. Na svakom su odjelu knjižničari informatori kojima se možete obratiti za pomoć pri odabiru literature.

U slučaju oštećenja lii gubitka potrebno je platiti novčanu naknadu (prema nabavnoj cijeni građe). 

Knjižnica prima darovane knjige isključivo ako postoji potreba za njima. Molimo Vas da najprije pročitajte smjernice za darovanje građe iz kojih ćete saznati više o prikladnosti ponuđene građe, postupku darovanja, zaprimanju i vlasništvu.

Ako ste nakon čitanja Smjernica pretpostavili da bi knjige mogle odgovarati potrebama Knjižnice, na obrascu upišite osobne podatke i informacije o građi. Obrasce možete preuzeti ovdje. Preporučujemo da ga popunite kod kuće i donesete u Knjižnicu. Na kraju se obratite djelatniku na Odjelu nabave za dogovor o darivanju.

Tamo se održavaju pričaonice, izložbe, predstavljanje knjiga, likovne radionice i druge aktivnosti. Pratite program događanja na našoj mrežnoj stranici. Više informacija o stalnim aktivnostima pogledajte ovdje.