Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Mreža knjižnica

Središnja knjižnica

Kandlerova 39, 52100 Pula
Tel.: 052 300 404
E-mail: posudba@gkc-pula.hr

Knjižnica Veruda

Banovčeva  6, 52100 Pula
Tel.: 052 211 611
E-mail: veruda@gkc-pula.hr

 

Dječja knjižnica

Smareglina 2, 52100 Pula
Tel.: 052 213 882
E-mail: djecja@gkc-pula.hr

 

Knjižnica Vodnjan

Trgovačka ulica 23, 52212 Vodnjan
Tel., Fax: 052 512 572
E-mail: vodnjan@gkc-pula.hr

 

Knjižnica Žminj

Trg Maršala Tita 2, 52341 Žminj
Tel., Fax: 052 846 142
E-mail: zminj@gkc-pula.hr

 

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula

Giardini 14, 52100 Pula
Tel., Fax: 052 219 000
E-mail: kup@gkc-pula.hr