Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Posudba, vraćanje, rezervacija

Broj primjeraka građe za posudbu

> član Knjižnice smije istovremeno posuditi 10 knjiga i 2 jedinice audiovizualne građe (CD, DVD, CD-ROM)

> ukupan broj posuđenih jednica uključuje posudbu u svim knjižnicama/ograncima u mreži 

> posuđena knjižnična građa vraća se isključivo u knjižnici u kojoj je posuđena, osim iznimnih slučajeva o kojima će javnost biti obaviještena  

Rok posudbe građe

 • rok posudbe knjiga je 21 dan, audiovizualne građe 5 dana, e-knjiga 21 dan
 • po isteku roka posudbe građa se mora vratiti ili rok posudbe produžiti
 • rok posudbe smije se produžiti najviše jedanput
 • produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka
 • produženje roka može se zatražiti osobno u knjižnici, telefonom, elektroničkom poštom na adresu ogranka u kojem je građa posuđena ili aplikacijom eZaKi
 • rok posudbe ne može se produžiti za rezerviranu građu
 • za građu vraćenu nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • članu koji građu ne vrati u propisanom roku Knjižnica šalje opomenu s pozivom na povrat posuđene građe u što kraćem roku

Rezervacija građe

 • knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • rezervirana građa mora se podignuti u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe
 • građu je moguće rezervirati osobno u Knjižnici, telefonski, elektroničkom poštom na adresu ogranka u kojem se želi posuditi rezervirana građa ili aplikacijom eZaKi