Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Županijska matična razvojna služba

Županijska matična razvojna služba za narodne i školske knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021). Zadaću matične djelatnosti obavlja matična razvojna služba koja surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove kulture, ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja, osnivačima knjižnica na području matičnosti, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama, ustanovama i pojedincima koji djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentacije i informacijskih službi.

Temeljna je funkcija županijske matične narodne knjižnice unapređenje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i mreže knjižnica na području Istarske županije. Županijska matična razvojna služba obavlja sljedeće poslove:

  • provodi stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica u županiji
  • prati poslovanje, stanje i potrebe knjižnica
  • koordinira i nadzire unos statističkih podataka narodnih i školskih knjižnica u županiji u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica
  • savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima u rješavanju organizacijskih problema, ustroju novih odjela i službi
  • izrađuje analize stanja u knjižnicama i njihov stupanj usklađenosti sa standardima te o tome izvješćuje nadležne institucije
  • daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica 
  • surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica
  • organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stalnog stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
  • obavlja druge poslove sukladno Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Kontakt

Narodne knjižnice

Voditeljica: Matea Radolović, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 414
E-mail: matea.radolovic@gkc-pula.hr

Školske knjižnice

Voditeljica: Liana Diković, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 410
E-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

Dana 7. lipnja 2023. godine objavljen je Standard za školske knjižnice (NN 61/2023). Standardom je određena njegova namjena, zadaće i djelatnost školske knjižnice. Propisani su uvjeti vezani uz knjižničnu građu i fond, djelatnike, korisnike, prostor i opremu.

Dana 8. ožujka 2023. objavljen je novi Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023). Jedinstvenim Pravilnikom se uređuju svi postupci zaštite, revizije i otpisa knjižnične građe. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika (15. ožujka 2023.) prestaje važiti Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002) i  Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005).

Dana 17. veljače 2023. objavljen je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023) kojim se uređuje postupak upisa knjižnične građe u Registar kulturnih dobara. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika (24. veljače 2023.) prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11 i 130/13).

Najava stručnih predavanja i radionica

12. 3. 2024. / 9.30 sati / dr. sc. Anite Peti-Stantić: Čitanje za mentalno zdravlje danas i sutra

28. 3. 2024. / 10 sati / Trajna pohrana i dostupnost digitalne građe u knjižnicama - stručno predavanje i radionica uživo u suradnji s CSSU-om

24. 5. 2024. / Stručni skup Drevni divovi: uloga knjižnice u očuvanju, razotkrivanju i oživljavanju mitova, legendi i priča

 

 


Napomena: poziv za prijavu i poveznicu za pristup webinaru dobit ćete nekoliko dana prije dogovorenih termina.