Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Pitaj knjižničare

Ne guglajte - pitajte knjižničare!

Ukoliko vas zanima određena tema ili vam je potrebna literatura za seminarske, maturalne, diplomske i druge radove, možete koristiti uslugu Pitajte knjižničare. Ova je usluga namijenjena svima koji imaju pristup internetu, a ne samo članovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Na upite odgovaraju diplomirani knjižničari na temelju pretraživanja fondova knjižnica uključenih u projekt, dostupnih baza podataka i interneta. Korištenje ovom uslugom je besplatno, a odgovori mogu služiti samo u nekomercijalne svrhe.

Slanje upita, pretraživanje već odgovorenih pitanja te druge korisne informacije, potražite na portalu Pitaj knjižničare!