Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Učlanjenje u knjižnicu

 

Članom Knjižnice mogu postati svi građani, u skladu s odredbama Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina prema Cjeniku usluga. 


Uvjeti upisa

Pri upisu ili obnovi članstva predočuje se jedan od osobnih identifikacijskih dokumenta koji sadrži sve podatke potrebne za upis.

Pri prvom upisu u Knjižnicu potrebno je ispuniti i potpisati upisnicu s osobnim podacima. Za maloljetne osobe upisnicu potpisuje roditelj, skrbnik ili udomitelj.

Upisnicu možete preuzeti ispod i s ispunjenom upisnicom doći u knjižnicu.
 

Jedinstvena članska iskaznica

Pravo korištenja usluga ostvaruje se upisom u jednu od pet knjižnica u mreži:

  • Središnja knjižnica
  • Dječja knjižnica
  • Knjižnica Veruda
  • Knjižnica Vodnjan i
  • Knjižnica Žminj.

Članska iskaznica

> Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu s osobnim identifikacijskim brojem.

> Članska iskaznica je neprenosiva odnosno smije ju koristiti osoba na čije ime glasi.

> Prilikom svake posudbe/vraćanja građe i korištenja knjižničnih usluga obvezno je predočiti člansku iskaznicu.

 

 

Trajanje i vrste članarine

> Godišnja članarina - vrijedi godinu dana od dana upisa

> Tromjesečna članarina - vrijedi tri mjeseca od dana upisa

> Obiteljska članarina - vrijedi do isteka članstva matičnom članu

> Istekom članstva korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici