Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Knjižnica Žminj

Knjižnica Žminj

Trg maršala Tita 2, 52341 Žminj
tel. 052 846 142
e-mail: zminj@gkc-pula.hr

Knjižnica Žminj bit će zatvorena za rad s korisnicima od 2. do 5. siječnja 2024. godine.


Redovno radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, petak: 15.00 - 19.00
utorak: 9.00 - 15.00
četvrtak: zatvoreno
subota (1., 3. i 5. u mjesecu): 8.00 - 13.00

Ljetno radno vrijeme:

ponedjeljak: 16.00 - 20.00
utorak, srijeda, petak: 8.00 - 12.00
četvrtak: zatvoreno
subota: 8.00 - 13.00


Unutar korisničkog prostora Knjižnice omogućen je bežični pristup Internetu.

Knjižnica u Žminju započela je s djelovanjem 2002. godine nakon višegodišnjeg nastojanja i truda aktivista Čakavskog sabora i stanovnika Žminja da osiguraju prostor u kojem će se njegovati kultura čitanja, knjige i čakavskog izričaja. Knjižnica djeluje kao ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula, a posjeduje fond /u 2013./ od 9920 jedinica knjižnične građe koji uključuje dječju književnost, beletristiku, publicistiku, stručnu literaturu i zavičajnu građu. Specifičnost Knjižnice je zbirka Čakaviana koja okuplja knjižna izdanja sa čakavskog kulturnog prostora. 

  • posudba knjiga
  • rezervacija knjiga
  • informacijsko-referalne usluge
  • igraonice za djecu
  • čitaonica dnevnog tiska
  • kulturno-animacijski program 
  • korištenje interneta
  • zavičajna zbirka Čakaviana

 

Galerija fotografija