Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Knjižnični fond

Knjižnični fond

Izgradnja knjižničnog fonda u Knjižnici temelji se na stručnim načelima, načelu intelektualne slobode i prava jednakog pristupa informacijama za sve. Fond je sadržajno namijenjen svim dobnim skupinama građana, uvažavajući potrebe i raznolikost lokalne zajednice., a organiziran je u zbirke.

Fond sadrži knjige, slikovnice, brošure, časopise, novine, zvučne i elektroničke knjige, filmove i glazbu na digitalnim medijima, notnu i grafičku građu.

Cjelokupna građa uglavnom se nalazi u slobodnom pristupu i dostupna je za samostalno pretraživanje osim dijela građe smještene u spremištu i zaštićenih zbirki. Korisnicima je na svakom odjelu dostupno računalo s e-katalogom putem kojeg je moguće pretraživanje fonda Knjižnice. Pomoć pri izboru i pronalaženju građe pružaju knjižničari-informatori, a dostupni su letci i bilteni prinovljene građe u tiskanom i elektroničkom obliku. 


Beletristika

 • romani, novele, priče
 • drama, igrokazi
 • poezija
 • eseji
 • putopisi
 • memoari i pisma
 • knjige na talijanskom jeziku
 • knjige na engleskom jeziku
 • knjige na njemačkom jeziku
 • knjige na francuskom jeziku
 • stripovi

Publicistika, stručna i znanstvena građa

 • društvene znanosti
 • prirodne znanosti
 • medicina
 • tehnika i tehnologija
 • primijenjene znanosti i umjetnost
 • sport i razonoda
 • religija i duhovnost
 • opće i specijalne enciklopedije
 • stručni i jezični rječnici
 • leksikoni
 • bibliografije
 • atlasi
 • priručnici

Književnost, publicistika i druga građa za djecu i mlade

 • slikovnice
 • priče i poezija
 • romani
 • stripovi
 • književnost za mlade
 • knjige na talijanskom jeziku
 • knjige na engleskom jeziku
 • knjige s uvećanim tiskom
 • igračke
 • društvene igre

Novine i časopisi

 • dnevne novine
 • tjednici
 • mjesečnici
 • novine i tjednici na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku
 • stučni časopisi
 • znanstveni časopisi
 • časopisi za  popularizaciju  znanosti
 • zavičajni časopisi
 • časopisi za djecu i mlade

Audiovizualna i digitalna građa

 • zvučne knjige
 • filmovi
 • glazba
 • računalne igre
 • edukativni softver za djecu
 • multimedijalna građa
 • e-knjige
 • e-novine i časopisi

Zavičajna građa

 • knjige
 • stara i rijetka građa
 • časopisi, novine, godišnjaci
 • kartografska građa
 • razglednice
 • grafičke mape
 • audiovizualna građa
 • sitni tisak