Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Misija, vizija, vrijednosti

Vizija

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je središnja narodna knjižnica na području Istarske županije  prepoznata kao vodeća gradska knjižnica koja teži u svim segmentima poslovanja primijeniti najnovije spoznaje u knjižničarstvu kako bi doprinijela zadovoljstvu čitanja, cjeloživotnom učenju, uspješnosti i povezanosti lokalne zajednice za koju djeluje.

Misija

Temeljno poslanje Gradske knjižnice i čitaonice Pula je svim građanima osigurati jednak pristup znanju, informacijama i knjižničnim uslugama. Knjižnica čuva i promiče univerzalni pristup širokom spektru ljudskog znanja, iskustva, informacija i ideja u ugodnom i poticajnom ozračju.  

Vrijednosti

Vrijednosti na kojima se temelji rad Gradske knjižnice i čitaonice Pula proizlaze iz same misije Knjižnice, a to je prvenstveno osiguranje slobodnog pristupa  informacijama  i svim civilizacijskim tekovinama,  otvorenosti prema  potrebama  korisnika  s  kojima  se zajedno kroz suradnju stvaraju novi programi i razvijaju nove usluge knjižnice, te na uvjerenju da knjižnica treba osigurati dostupnost svojih usluga i programa svim društvenim skupinama i građanima, bez obzira na njihovu pokretljivost, imovinsko stanje ili jezik na kojem komuniciraju.