Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Kontakti

Kontakti i opće informacije

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Sjedište: Sv. Ivana 1/A, 52100 Pula
T. ++385 (0)52 300 400

Fax.: ++385 (0)52 300 403
E-mail: knjiznica.pula@gkc-pula.hr

OIB: 28668912722

Ravnateljica

Nadia Bužleta, viši knjiž.
Telefon: ++385 (0)52 300 401
E-mail: nadia.buzleta@gkc-pula.hr

Tajništvo

Marija Giačić, dipl. iur.
Telefon: ++385 (0)52 300 407
E-mail: tajnica@gkc-pula.hr

Računovodstvo

Alessandro Gasparini, univ. spec. oecc.
Telefon: ++385 (0)52 300 417
E-mail: knjiznica.pula@gkc-pula.hr

Koordinacija programa

Iva Lanča Joldić, prof. 
Telefon: ++385 (0)52 300 416
E-mail: iva.lanca@gkc-pula.hr

Županijska matična služba

Matea Radolović, dipl. knjiž.
Telefon: ++385 (0)52 300 414
E-mail: matea.radolovic@gkc-pula.hr

Liana Diković, dipl. knjiž.
Telefon: ++385 (0)52 300 410
E-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

Središnja knjižnica Talijana u RH

Liana Diković, dipl. knjiž.
Telefon: ++385 (0)52 300 402 
E-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

Odjel nabave knjižnične građe

Vanja Fornazar, dipl. knjiž.
Telefon: ++385 (0)52 300 412 
E-mail: nabava@gkc-pula.hr

Središnja knjižnica

Kandlerova 39, 52100 Pula

Posudbeno informacijski odjel 

Telefon: ++385 (0)52 300 404
E-mail: posudba@gkc-pula.hr

Odjel beletristike

Telefon: ++385 (0)52 300 406
E-mail: beletristika@gkc-pula.hr

Odjel za djecu i mlade

Telefon: ++385 (0)52 300 405
E-mail: djecji.odjel@gkc-pula.hr

Općeznanstveni odjel

Telefon: ++385 (0)52 300 408
E-mail: opceznanstveni@gkc-pula.hr

Dječja knjižnica

Smareglina 2, 52100 Pula
Telefon: ++385 (0)52 213 882
E-mail: djecja@gkc-pula.hr

Knjižnica Veruda

Banovčeva 6, 52100 Pula
Telefon: ++385 (0)52 211 611
E-mail: veruda@gkc-pula.hr

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula

Giardini 14, 52100 Pula
Tel.: ++385 (0)52 219 000
E-mail: kup@gkc-pula.hr

Knjižnica Vodnjan 

Trgovačka ulica 23, 52212 Vodnjan
Tel., Fax: ++385 (0)52 512 572
E-mail: vodnjan@gkc-pula.hr

Knjižnica Žminj

Trg maršala Tita 2, 52341 Žminj
Tel., Fax: ++385 (0)52 846 142
E-mail: zminj@gkc-pula.hr