Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Referentna zbirka

Referentna zbirka okuplja građu priručne literature koja sadržava osnovne, jasne i kratke obavijesti o svim strukama ili znanostima odnosno o određenoj struci, znanstvenoj disciplini i slično.


Funkcija referentne zbirke je pružanje brzog i jednostavnog pristupa organiziranom znanju u enciklopedijama, jezičnim, terminološkim i biografskim rječnicima, leksikonima, atlasima, bibliografijama i sličnim sekundarnim publikacijama. U sastavu zbirke nalaze se i posebno vrijedne monografije, fakultetski i ostali visokoškolski udžbenici, tražene knjige čijih primjeraka nema dovoljno u fondu.

Smještaj zbirke

Referentna zbirka nalazi se na Općeznanstvenom odjelu u slobodnom pristupu i dostupna je korisnicima za korištenje u čitaonici jer se ne posuđuje izvan prostora Knjižnice.

 


Referentni izvori na mreži

Na internetskoj mreži danas postoje brojni izvori s referentnim informacijama, a ovdje donosimo popis kvalitetnih i provjerenih referentnih izvora na hrvatskom jeziku. 

Proleksis enciklopedija - prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija koja izlazi na hrvatskom jeziku, a svima je dostupna besplatno kao enciklopedija slobodnog pristupa.

Hrvatska enciklopedija - mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije profesionalno je uređivana enciklopedija besplatno dostupna i komunikacijski otvorena svojim čitateljima, izdanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Istarska enciklopedija - prvi sažeti leksikografski kompendij znanja i spoznaja o Istri, Istranima i svemu onome što je za Istru važno. 

Hrvatski jezični portal - rječnička baza Hrvatskog jezičnog portala nastala je na temelju rječničkih i leksikografskih izdanja Novoga Libera u proteklih 15 godina koja se neprestano nadopunjuje i korigira.

Hrvatski biografski leksikon - opsežno i cjelovito biografsko i bibliografsko leksikografsko izdanje koje sadržava iscrpne životopise Hrvata koji su ostavili znatan trag u svojoj zemlji i svijetu, životopise pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u javnom životu hrvatskih zemalja, opis okolnosti u kojima su stvarali te očitovanja o njihovu djelu.

Hrvatski pravopis - izdanje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje    

Struna: hrvatsko strukovno nazivlje - terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. 

Portal znanja - portal Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na kojem je dostupno devet izdanja Zavoda uređenih za prikaz i pretraživanje na internetu (Istarska enciklopedija, Filmski leksikon, Nogometni leksikon, Krležijana, Hrvatski biografski leksikon, Hrvatski obiteljski leksikon) 

Hrvatska znanstvena bibliografija - portal CROSBI sadrži podatke o više od 520.000 radova hrvatskih znanstvenika

Hrčak - centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima