Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Produženje roka posudbe

> produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka

> rok posudbe smije se produžiti najviše jedanput

> produženje roka može se zatražiti osobno u knjižnici, telefonom ili elektroničkom poštom na adresu ogranka u kojem je građa posuđena

> rok posudbe ne može se produžiti za rezerviranu i audiovizualnu građu

> djelo na popisu školske lektire moguće je jednom produžiti na 7 dana, ukoliko su u tom trenutku u knjižnici slobodna za posudbu najmanje 2 primjeka tog djela