Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Stručna / znanstvena knjiga

19.7.23. Općeznanstveni odjel

Jezici bolji od drugih?

R. M. W. Dixon

Zagreb : Disput, 2023..

SAŽETAK

Na osnovi vlastitih istraživanja i velikog tipološkog iskustva te dubinskog poznavanja različitih jezika svijeta, a po kriterijima definiranim kao osnovne funkcije jezika (osnaživanje pripadnosti skupini, pospješivanje ljudske suradnje, uspostava i njegovanje društvenih odnosa, iskazivanje osjećaja, prijenos obavijesti, estetska ekspresija, sredstvo znanosti, uvjeravanja i nagovaranja) autor nastoji ponuditi odgovor na naslovno pitanje. Analizom jezičnih karakteristika koje uočava u većini jezika, predlaže koje bi to odlike bile za koje bi bilo dobro da ih jezici imaju zbog ekonomičnosti, svrhovitosti i praktičnosti. Navodi četrdesetak fonoloških, morfoloških, sintaktičkih i semantičkih odlika koje bi se moglo smatrati idealnima, ali to pitanje smatra i dalje otvorenim a svoj prijedlog spekulacijom i hipotezom podložnom provjeri.