Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Stručna / znanstvena knjiga

31.5.22. Općeznanstveni odjel

Zbirka konceptualnih zadataka iz fizike

Nikola Poljak, Filip Erhardt, Marko Jerčić

Zagreb : Školska knjiga, 2022.

SAŽETAK

Zbirka sadrži gradivo mehanike, elektriciteta i magnetizma, valova i optike te termodinamike, dok peto poglavlje zbirke sadrži zadatke posebnoga tipa (zadaci procjene). Namijenjena je učenicima, studentima fizike i srodnih studija, ali i nastavnicima i profesorima. Pošto rješavanje zadataka iz fizike na svim razinama zahtjeva znanje teorije, predviđanje rezultata pokusa, stvaranje modela i zavidnu razinu znanja iz matematike moderan pristup nastavi fizike koristi konceptualnim zadatcima kako bi produbio razumijevanje fizikalnih zakonitosti i pojava.