Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Stručna / znanstvena knjiga

29.9.21. Općeznanstveni odjel

Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja

Lidija Vujičić, Vilko Petrić

Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 2021.

Ključne riječi
drugo

SAŽETAK

Znanstvena monografija nastala je kao rezultat znanstveno-istraživačkog rada autora provedenog tijekom više godina unutar projekta „Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja“ unutar Centra za istraživanje djetinjstva, ustrojbene jedinice Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Podijeljena u tri cjeline knjiga obuhvaća područja: Teorijski okvir integriranog učenja uz pokret; Teorijska polazišta integriranog učenja uz pokret i Pregled istraživanja teorije integriranog učenja uz pokret.