Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Stručna / znanstvena knjiga

30.7.21. Općeznanstveni odjel

Prije Tita

Stefan Gužvica

Zagreb : Srednja Europa, 2020.

Ključne riječi
povijest i politika

SAŽETAK

Knjiga je nastala na temelju magistarskog rada autora čija je znanstvena preokupacija istraživanje povijesti međunarodnog komunističkog pokreta u međuratnom razdoblju. Sadržaj je podijeljen u četiri poglavlja koja tematiziraju frakcijske borbe u KPJ (Komunističke partije Jugoslavije), vrhunac i pad Milana Gorkića, pregled najvažnijih frakcija nakon njegova uhićenja te tijek samih sukoba u prvim mjesecima 1938. godine. Na početku knjige nalazi se, među ostalim, popis glavnih sudionika frakcijskih borbi u KPJ te prolog, dok je na kraju zaključno razmatranje o trijumfu Josipa Broza Tita, zatim bibliografija i kazalo.