Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Publicistika

31.3.22. Općeznanstveni odjel

21 lekcija za 21. stoljeće

Yuval Noah Harari

Zagreb : Fokus komunikacije, 2018.

Ključne riječi
kratke priče i eseji
povijest i politika

SAŽETAK

Dok se u Sapiensu bavio dalekom prošlošću, a u Homo deusu budućnošću, autor se u ovoj knjizi okreće trenutnoj poziciji čovječanstva i razmatra potencijalne scenarije njegovog razvoja. U nizu eseja dotiče se tehnoloških, političkih, socijalnih i ekoloških problema. Pokriva sve goruće teme, od lažnih vijesti, emigracija, nacionalizma, terorizma, uspona populizma, analizira trenutnu poziciji religije, utjecaj klimatskih promjena i disruptivnih tehnologija. Autor se pita možemo li dobu zbunjenosti koje živimo, u kojemu se stari narativi raspadaju a novi još ne postoje, dati novi smisao.