Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Publicistika

28.7.20. Općeznanstveni odjel

Zavičajna čitanka

None

Zagreb : Naklada Ljevak, 2011.

Ključne riječi
kultura življenja

SAŽETAK

Antologija književnih i historiografskih tekstova svjedoči o kulturnoj prošlosti i baštini Slavonije u vremenskom rasponu od kraja 17. do ranog 20. stoljeća. Tekstovi su razdijeljeni u tri tematske cjeline. Prva - "Hod vjekova" donosi pregled slavonske povijesnice i u njoj su, među ostalim, Relković, Katančić, Kršnjavi, Lerman, Ivakić te Iločki statut iz 1525. godine. U drugu cjelinu naslovljenu "S ovu stranu povijesti" uvršteni su J. Kozarac, Korajac, I. Kozarac, Kanižlić, Velikanović, Tadijanović i drugi. Treća cjelina nosi naslov "Iz povijesti slavonske knjige" i u njoj su zastupljeni Bogner, Matić, Švagelj, Peić i dr. sa svojim napisima o knjizi, književnicima i knjižnici. Svaki od uvrštenih autora (a ima ih 27, i jedno anonimno djelo) popraćen je uvodnom bibliografskom bilješkom, leksikološkim i povijesnim fusnotama, a redovito i navodom iz kojeg drugog (najčešće slavonskog) autora te je knjiga, uz ostalo, pogodna za seminarske i slične radove.