Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

29.10.21. Općeznanstveni odjel

Teorija brojeva

Andrej Dujella

Zagreb : Školska knjiga, 2019.

Ključne riječi
drugo

SAŽETAK

Udžbenik je nastao na temelju nastavnih materijala koji su dostupni na internetskoj stranici (htpps://web.math.pmf.unizg.hr~ duje), a prate kolegij Teorija brojeva i Elementarna teorija brojeva koji se predaju na preddiplomskim studijima Matematičkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu kao i kolegija Diofantske jednadžbe i Diofantske aproksimacije i primjene koji su se predavali na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike (Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu) i metodički im je u potpunosti prilagođeno. Originalnost knjige se ogleda i u izboru nekoliko specijalnih tema kojima se autor bavi, a koje do sada nisu sustavno obrađene u knjigama. To se posebno odnosi na temu diofantskih m-torki i njihove veze s eliptičkim krivuljama, što je tema na kojoj aktivno radi veći broj međunarodnih znanstvenika. O tome svjedoči i popis od trenutno 442 naslova na popisu relevantne literature iz tog područja. (dio iz Predgovora)