Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

29.10.21. Općeznanstveni odjel

Dijete u svijetu igre

Branimir Mendeš, Ljerka Marić, Ljiljana Goran

Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2020.

Ključne riječi
drugo

SAŽETAK

Znanstveno-stručno djelo posvećeno razumijevanju, poticanju i bogaćenju igre djeteta u razdoblju rane i predškolske dobi, nastalo na temelju višegodišnjih teorijskih i praktičnih iskustava autora koja su stekli suradnjom s brojnim dječjim vrtićima. U prvom dijelu knjige izložene su teorijske spoznaje o dječjoj igri – igri kao razvojnoj potrebi djeteta i njegovom pravu. U ovom dijelu knjige pojmovno se određuje igra, obrazlažu se činitelji koji na nju utječu, predstavlja klasifikacija igara, povijest igranja i posebno prikazuje igra kao sastavnica kurikuluma u dječjem vrtiću. Drugi dio knjige posvećen je brojalicama, pokretnim igrama, igrama s pjevanjem i malim glazbenim dramatizacijama. Igre prati teorijsko obrazloženje i opis. Na kraju knjige je abecedni popis brojalica i igara s pjevanjem.