Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

26.8.21. Odjel beletristike

Moral muzike

Rudolf Kassner

Zagreb : Alfa, 2020.

Ključne riječi
kratke priče i eseji
biografije

SAŽETAK

Naslov ove knjige, objavljene 1904. godine, mogao bi zavesti – nije riječ o muzikološkom traktatu nego o eseju u kojem se autor, posredstvom lika Joachima Fortunatusa, bavi različitim temama kulture, estetike, filozofije i ljudske egzistencije, zastupajući svojevrsni panesteticizam na tragu njemačke kasne romantike. Moral muzičara izražava se u "određivanju granica... za muzičara nikada ništa ne će biti unaprijed i jednom za svagda raščišćeno, muzičar će stalno, očituje li se, odvraćati pogled od svega samorazumljivog i na običnom mjestu stalno će primjećivati ono što je bez-granično i zato ga se kloniti".