Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Preporuke

12.7.23. Odjel beletristike

Vrijeme koje se udaljava

Mirko Kovač

Zaprešić : Fraktura, 2013.

Ključne riječi
(auto)biografska proza

SAŽETAK

Posljednja, nedovršena knjiga (roman-memoari) proizašla iz autorove želje da zaokruži svoj književni opus posveta je vremenu u kojem je sazrijevao kao pisac i ljudima koji su obilježili to sazrijevanje. Donosi čitavu galeriju malih, pojedinačnih ljudskih sudbina uronjenih u društveni, povijesni i politički kontekst, iz kojih onda iščitava ono općeljudsko i svevremensko.