Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Preporuke

30.11.21. Općeznanstveni odjel

Izvori totalitarizma

Hannah Arendt

Zagreb : Disput, 2015.

Ključne riječi
drugo

SAŽETAK

Prvo važno djelo (prvi put objavljeno 1950. godine) političke filozofkinje koje ju je proslavilo i stvorilo joj međunarodnu reputaciju, podijeljeno je na tri dijela: Antisemitizam, Imperijalizam i Totalitarizam. Holokaust kao proizvod nacizma, koji je izravno potaknuo ovo razmatranje, autorica stavlja u povijesni kontekst pojava koje su prethodile totalitarizmu kao obliku političkog ponašanja, analizirajući "uspostavu totalitarnog svjetonazora i načine njegove realizacije; njegovo djelovanje na razini gibanja te, konačno, poretka".