Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Arhiva događanja

Odrasli
Mladi

Predavanje „Divagazioni storico-archeologiche ed erudite sulle antichità di Barbariga”

U petak, 16. lipnja 2023. u Sali za vjenčanja u Vodnjanu (Narodni trg) Gaetano Benčić, prof. održao je predavanje Divagazioni storico-archeologiche ed erudite sulle antichità di Barbariga (Povijesno-arheološke i eruditne crtice o starinama Barbarige).

Predavanje je organizirano u okviru programa Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano, koji je osmišljen s ciljem predstavljanja i popularizacije rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja s područja Grada Vodnjana. Organizatori programa su Grad Vodnjan – Dignano, Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana i Knjižnica Vodnjan – Biblioteca di Dignano.


O predavanju:
Predavanje je podijeljeno u dva dijela: u prvom će se pratiti povijest područja Barbarige od prvog spomena u povijesnim izvorima do 19. stoljeća, s posebnim osvrtom na lažni rimski natpis o fulonikama Cisse, koji je Francesco Bradamante pronašao u Barbarigi, a koji je prisutan u raspravama o istarskim starinama od kraja 18. stoljeća. U drugom dijelu predavanja opisat će se danas vidljivi rimski ostatci na području Barbarige te što je zapravo otkriveno u arheološkim istraživanjima.

La conferenza è divisa in due parti: nella prima si ripercorrerà la storia del territorio di Barbariga dalle prime attestazioni documentarie fino al XIX secolo, nel contempo si racconterà la vicenda della falsa iscrizione romana dei procuratori delle fulloniche di Cissa, trovata da Francesco Bradamante a Barbariga, e che venne accolta nel dibattito sulle antichità dell’Istria tra gli eruditi del tardo XVIII secolo. Nella seconda parte si racconterà cosa resta oggi delle antichità romane di Barbariga e di quanto venne effettivamente messo in luce dalle indagini archeologiche.

O predavaču:

Rođen u Puli 1978. godine. Kustos Zavičajnog muzeja Poreštine. Diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu u Trstu. Radio je kao profesor u talijanskoj srednjoj školi Leonardo da Vinci te talijanskoj osnovnoj školi Edmondo de Amicis u Bujama. Aktivno izlaže i sudjeluje u organizaciji povijesnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini analizirajući povijest i arheologiju Istre. Autor je više monografija i članaka na talijanskom i hrvatskom jeziku koji se naročito bave tematikom doline rijeke Mirne i arheološkom topografijom Poreča i Poreštine.

Nato a Pola nel 1978. Conservatore del Museo del territorio Parentino a Parenzo. Ha conseguito la laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste. Ha insegnato a Buie presso la Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” e la Scuola elementare italiana “Edmondo de Amicis”. Nel corso degli anni partecipa come relatore e organizzatore in convegni scientifici sia nazionali che internazionali su tematiche riguardanti la storia e l’archeologia istriana. È autore di monografie ed articoli sia in lingua croata che in lingua italiana su svariate tematiche di cultura istriana, specialmente riguardanti le valle del fiume Mirna Quieto e la topografia archeologica di Parenzo e del Parentino.

Galerija fotografija

PODIJELI: