Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Dichiarazione di accessibilità

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19 od 23. rujna 2019. godine), nakon provedbe testiranja pristupačnosti, objavili smo Izjavu o pristupačnosti svoje mrežne stranice (gkc-pula.hr).