Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Tariffario dei servizi

Tariffario dei servizi della Biblioteca civica e sala di lettura di Pola

Godišnja članarina / Matični član obiteljskog članstva
70,00 kn
Tromjesečna članarina
 30,00 kn
Ostali članovi uže obitelji
 35,00 kn
Godišnja članarina - studenti
 50,00 kn
Godišnja članarina – umirovljenici i osobe iznad 65 godina
 35,00 kn
Godišnja članarina – Čitaonica Kluba umirovljenika Pula
 10,00 kn

 

Zakasnina za knjižnu građu
 0,50 kn  po danu, po knjizi
Zakasnina za audiovizualnu građu
 5,00 kn  po danu, po jedinici

 

Knjižna građa
  30,00 kn  
Preslike članaka i poglavlja iz knjiga
    1,00 kn  po stranici
Dokument u PDF formatu (dostava e-mailom)
  20,00 kn  

 

Umnožavanje A4 c/b
  0,50 kn
Umnožavanje A3 c/b
  1,00 kn
Umnožavanje A4 boja 
  4,00 kn
Umnožavanje A3 boja 
  8,00 kn
Računalni ispis A4 c/b
  0,50 kn
Računalni ispis A4 boja 
  4,00 kn
Skeniranje - jedan prolaz
  5,00 kn
Samostalno skeniranje
  besplatno

 

Pristup internetu
  5,00 kn   30 minuta

 

Duplikat članske iskaznice
  20,00 kn
Oštećena kutija CD-a/DVD-a
    5,00 kn

 

Datoteka u JPG formatu (za objavu na internetu)
    5,00 kn po skeniranoj jedinici
Datoteka u TIFF formatu (za tisak)
  45,00 kn po skeniranoj jedinici
Usluga snimanja i kopiranja 
  20,00 kn jednokratno

 

   
   
   
   

 

Rezervacija građe   3,00 kn   po jedinici