Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Le domande più frequenti

Članstvo i članarina

Smijete biti član ako imate prebivalište bilo gdje u Republici Hrvatskoj.  Jednako pravo imaju i strani državljani s boravištem na području Istarske županije.

Odrasli

Za prvi upis u Knjižnicu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili neki drugi osobni identifikacijski dokument s fotografijom. 

Strani državljani daju na uvid i potvrdu o boravištu.

Studenti moraju dodatno pokazati dokument koji potvrđuje upis u tekuću akademsku godinu. 

Nužno je dokumentom potkrijepiti i umirovljenički status (npr. potvrdom o isplaćenoj mirovini).

Djeca

Maloljetne osobe koje imaju između 15 i 18 godina smiju dati na uvid vlastiti identifikacijski dokument ili roditeljev/starateljev.

Mlađi od 14 godina predočuju roditeljev/starateljev dokument. 

Prilikom obnove članstva treba ponovno dati na uvid sve navedene dokumente osim dokaza o umirovljeničkom statusu.

Moguće je platiti zakasninu i članarinu debitnom karticom trenutno samo u Središnjoj knjižnici, ali
ne i u ograncima.

Pri upisu se ispunjava pristupnica. Ako je osoba maloljetna, potpisuje ju roditelj ili staratelj. Upisuje li se u Knjižnicu dijete mlađe od 14 godina, obavezna je i prisutnost roditelja ili staratelja.

Za brži postupak učlanjenja preuzmite pristupnicu za upis i dođite s ispunjenom upisnicom u Knjižnicu.

Ne, Vaši se podaci prikupljaju i obrađuju isključivo sa svrhom redovnoga knjižničnog poslovanja i dalje se ne prosljeđuju. Za više informacija pročitajte Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka.

Da, to je potrebno napomenuti djelatniku Knjižnice. Tad ponovno popunjavate pristupnicu i predočujete osobni identifikacijski dokument.

Ovisi o tome trebaju li Vam usluge Knjižnice na kraće ili duže vrijeme. Učlanjujete li se individualno, izabirete članarinu koja traje tri mjeseca ili godinu dana.

Ako osoba ima obiteljsko članstvo koje može biti samo godišnje, vrijedi do dana isteka matičnom članu.

Članarina ostvarena ugovorom o kolektivnom članstvu (koji sklapaju ustanove, tvrtke, udruge i sl. s Knjižnicom)  vrijedi za zaposlenika od dana upisa do završetka kalendarske godine.

Više informacija o ostvarivanju ugovora o kolektivnom članstvu putem e-pošte tajnica@gkc-pula.hr.

Da, iskaznica je Vaš članski identifikacijski dokument i potrebna Vam je za posudbu i vraćanje knjiga kao i ostvarivanje drugih usluga u Knjižnici.

Ne, već u tom slučaju treba u roku od 24 sata prijaviti knjižničaru gubitak članske iskaznice. Izrada nove se plaća prema važećem Cjeniku usluga.

Ako se dogodila krađa iskaznice, također se obratite djelatniku.

Upišete li se u Središnju knjižnicu, članstvo vrijedi u bilo kojem ogranku. Isto je i  u obrnutom slučaju.

Nije se potrebno učlaniti, ali se knjiga smije koristiti samo u Knjižnici. Nužno je ispuniti Zahtjev za jednokratnim korištenjem knjižničnih usluga te djelatniku Knjižnice predočiti osobni identifikacijski dokument.

Nažalost, članarina nije besplatna za dijete predškolske i školske dobi.  Ako ima roditelja upisanog u Knjižnicu, smije odabrati obiteljsku članarinu koja je jeftinija. Pogledajte u Cjeniku usluga koliko košta redovni upis i onaj za članove uže obitelji.


Posudba

Istovremeno se smije posuditi najviše 5 knjiga.

Nije dozvoljeno posuditi dva primjerka istoga naslova.

Da, Knjižnica omogućuje posudbu najviše 2 jedinice audiovizualne građe istovremeno.

Da, u Knjižnici su čitaonice u kojima se može koristiti knjižnična građa te pisati zadaće, seminari, diplomski radovi itd. Prilikom ulaska treba predočiti člansku iskaznicu djelatniku ustanove.

Izvan Knjižnice ne posuđuju se građa Zavičajne zbirke, zbirke Rara, novine, časopisi, leksikoni, enciklopedije i ostala građa prema procjeni Stručnoga vijeća Knjižnice.

Da, međuknjižnična je posudba moguća  i naplaćuje se prema Cjeniku usluga.
Dodatne informacije možete zatražiti u Knjižnici ili putem e-maila ill@gkc-pula.hr. Više informacija o usluzi međuknjižnične posudbe saznajte ovdje.

Ako je dijete član Knjižnice, Vi kao roditelj/skrbnik smijete posuđivati građu za njega uz predočenje djetetove članske iskaznice.

Nažalost, nije dozvoljeno bilo kome povremeno dati iskaznicu; koristite je samo Vi. Članovima obitelji Knjižnica omogućava povoljniju članarinu, cijenu članarine provjerite ovdje


Rok posudbe i povrat građe

Rok posudbe knjiga (čiji sastavni dio može biti i audiovizualna građa) je 21 dan, a samostalne audiovizualne građe 5 dana. 

Rok posudbe knjižne građe može se jedanput produžiti najkasnije  dan prije isteka. Produženje je moguće obaviti osobnim dolaskom, telefonski ili slanjem elektroničke pošte.

Rok posudbe se ne može produžiti ako je knjiga rezervirana ili ako je riječ o audiovizualnoj građi. 

Knjige s popisa školske lektire iznimno se mogu produžiti na još 7 dana, ako su u tom trenutku u knjižnici dostupna najmanje dva naslova za posudbu.

Zakasnina se obračunava po jedinici građe i po danima kašnjenja i za knjige iznosi 0,50 kuna. Npr., ukoliko deset dana kasnite s vraćanjem jedne knjige, zakasnina će iznositi 5,00 kuna, a ukoliko deset dana kasnite s vraćanjem pet knjiga, zakasnina će iznositi 25,00 kuna. 

Zakasnina za audiovizualnu građu iznosi 5,00 kuna i obračunava se na isti način kao i za knjižnu građu.

 

Ako član zatraži produženje roka posudbe nakon isteka, obračunava se zakasnina u razdoblju između dana isteka i dana zahtjeva za produženjem roka.

Knjižnična se građa treba vratiti u Središnju knjižnicu samo ako je tamo posuđena, a isto pravilo vrijedi i za ogranke.

Nećete platiti zakasninu  jer ju knjižnični program ne obračunava u slučaju neradne subote i nedjelje. Međutim, ukoliko se građa vrati u utorak, obračunava se zakasnina utvrđena Cjenikom usluga za sva četiri dana po primjerku građe.

Knjigomat služi za povrat knjižne građe isključivo izvan radnog vremena Knjižnice.

Audiovizualna građa se može vratiti isključivo osobnim dolaskom jer bi se ubacivanjem u knjigomat potencijalno oštetila.

Najprije se treba podmiriti zakasnina, a tek se potom može posuđivati druga knjižnična građa.


Rezervacije

Rezervacija je moguća telefonskim putem, osobno u Knjižnici, elektroničkom poštom ili putem e-kataloga koristeći svoj PIN.

Rok za preuzimanje je tri radna dana, a rezervacija se plaća 3 kune. 

Obavijestit ćemo Vas telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom, ovisno o dogovoru.


E-katalog

Moguće je samostalno provjeriti dostupnost građe korištenjem e-kataloga koji se nalazi na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Pula. Građa se pretražuje po naslovu, autoru, ključnim riječima i drugim pristupnim riječima. Rezultat pretrage pokazuje naslove građe vezane uz riječi koje ste upisali u polje za pretraživanje. Otvaranjem pojedninog naslova, zelenom je kvačicom istaknuto je li jedinica dostupna u knjižnici i piše na kojoj se lokaciji/ogranku nalazi. Više informacija o pretraživanju kataloga potražite ovdje.

Ako ne možete naći knjigu na polici, obratite se knjižničarima. Neki se primjerci knjiga nalaze u spremištu ili su tek vraćeni pa ih još nismo stigli staviti na mjesto.

To je moguće, ali Vam najprije djelatnik na Posudbeno-informacijskom odjelu treba dodijeliti PIN koji služi za pristup Vašem korisničkom računu na mrežnim stranicama E-kataloga.  Prijavite se i imat ćete uvid u broj posuđenih jedinica građe, naslove i datume povrata.

Više o ovoj usluzi, saznajte ovdje.

Kad pristupite svom korisničkom računu, možete vidjeti i povijest posuđenih naslova.

Više o ovoj usluzi, saznajte ovdje.


Korištenje računala i interneta

U Knjižnici je dozvoljeno koristiti vlastito prijenosno računalo.

Knjižnica ima bežični pristup internetu, a za pristupne podatke (korisničko ime, lozinka) obratite se knjižničaru.

Korištenje interneta na računalu u Knjižnici naplaćuje se 5 kn za 30 minuta.

Ne morate, no ukoliko želite biti sigurni da Vas slobodno računalo za rad ili mjesto u čitaonici čekaju, kontaktirajte nas.

U Knjižnici je moguće fotokopirati i skenirati dijelove građe u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Usluga se naplaćuje prema Cjeniku.

Članovi Gradske knjižnice i čitaonice Pula smiju besplatno posuđivati knjige u iBiblosu. iBiblos je digitalna platforma za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku. Obuhvaća nove popularne naslove raznih žanrova beletristike i publicistike. Pri učlanjivanju u Knjižnicu dodijeljen Vam je članski broj s kojim se možete registrirati na stranici digitalne platforme i dalje slijediti upute.

U ovom Vam slučaju preporuku za triler može dati djelatnik na Odjelu beletristike. Na svakom su odjelu knjižničari informatori kojima se možete obratiti za pomoć pri odabiru literature.

U slučaju oštećenja lii gubitka potrebno je platiti novčanu naknadu (prema nabavnoj cijeni građe u tom trenutku). 

Knjižnica prima darovane knjige isključivo ako postoji potreba za njima. Molimo Vas da najprije pročitajte smjernice za darovanje građe iz kojih ćete saznati više o prikladnosti ponuđene građe, postupku darovanja, zaprimanju i vlasništvu.

Ako ste nakon čitanja Smjernica pretpostavili da bi knjige mogle odgovarati potrebama Knjižnice, na obrascu upišite osobne podatke i informacije o građi. Obrasce možete preuzeti ovdje. Preporučujemo da ga popunite kod kuće i donesete u Knjižnicu. Na kraju se obratite djelatniku na Odjelu nabave za dogovor o darivanju.

Tamo se održavaju pričaonice, izložbe, predstavljanje knjiga, likovne radionice i druge aktivnosti. Pratite program događanja na našoj mrežnoj stranici. Više informacija o stalnim aktivnostima pogledajte ovdje.