Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje
Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Obavijest o privatnosti

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Gradska knjižnica i čitaonica Pula (dalje u tekstu: Knjižnica) je narodna knjižnica čiji je osnivač Grad Pula - Pola. Zajedničkim djelovanjem zaposlenika te uz podršku partnera i suradnika osigurava edukativne, informacijske i kulturne usluge svojim korisnicima. Kako bi Vam se omogućilo korištenje usluga, Knjižnici su potrebni Vaši osobni podaci.
 
Knjižnica brine o Vašoj privatnosti i cilj je osigurati da se informacije koje se o Vama prikupljaju i čuvaju obrađuju na transparentan način. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu obavijest u kojoj je navedeno kako i zašto Knjižnica prikuplja Vaše osobne podatke, kako ih čuva, s kim ih dijeli, koje su pravne osnove prikupljanja Vaših osobnih podataka i koja su Vaša prava.
 
Osobni podatak svaki je podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

O Vama se prikupljaju podaci koji su potrebni da se s Vama sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg postajete član Knjižnice i koristite njezine usluge, da se ispune pravne obveze prema Vama ili prema trećim osobama ili zato što je to u legitimnom interesu.

Sa svim Vašim osobnim podacima koje Knjižnica prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i svim drugim primjenjivim podacima o zaštiti osobnih podataka koji su trenutno na snazi.
 
Voditelj obrade osobnih podataka je Gradska knjižnica i čitaonica Pula, OIB: 28668912722, Pula, Sv. Ivana 1/A.

Izjava o zaštiti osobnih podataka Gradske knjižnice i čitaonice Pula opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna je na sljedećoj poveznici na web stranicu Knjižnice te Vas molimo da je pažljivo pročitate;
https://www.gkc-pula.hr/media/filer_public/b2/0c/b20c1bb1-6fb5-46ae-a2ec-464ad491b906/izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.docx