Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

30.11.21. Općeznanstveni odjel

Zaljubljeni Sokrat

Armand D'Angour

Zagreb : Sandorf, 2021.

Ključne riječi
biografije

SAŽETAK

Autor pokušava rekonstruirati Sokratovu biografiju, koristeći izvore koji do sada nisu bili dovoljno istraženi. Baveći se temom „zaljubljenog Sokrata” istražuje njegovu mladost i formativne godine. Smatra da su događaji koji su se zbili u njegovoj dječačkoj i mladenačkoj dobi bili ključni u stvaranju budućeg mislioca. Opisuje događaje za koje pretpostavlja da je Sokrat u njima sudjelovao, te ga prikazuje ga kao hrabrog ratnika, atletskog hrvača i strastvenog ljubavnika, stvarajući tako sasvim drugačiju sliku Sokrata, od one koju nam daju dva glavna izvora Platon i Ksenofont.