Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

29.9.21. Općeznanstveni odjel

Kontraendorfin

Svetislav Basara

Zagreb : 24 sata, 2021.

Ključne riječi
priče i romani

SAŽETAK

Uglednom NIN-ovom nagradom ovjenčani roman srpskog pisca, na tragu njegova ranije objavljenog romana "Andrićeva lestvica užasa" prikazuje izvitopereni duhovni svijet tzv. neupitnih društvenih vrijednosti te detronizira i demontira uvriježene mitove svekolikog kompleksa srpske tradicije. Taj svijet postavljen je pred ironično ogledalo u kojemu se preispituje u ironijsko-satiričnom ključu. Uvođenje naslovnog simbola kontraendorfina kao ključnog biološkog obilježja jugoslavenskih naroda kanalizira četverodijelnu kompoziciju romana u kojoj pratimo živote slikara Stojkovića i pisca Kaloperovića, likove sastavljene od niza stvarnih likova, pri čemu autor vješto zamagljuje granice fikcije i fakcije parodirajući visoku kulturu opisanu kao fenomen građen na fiksacijama i fascinacijama. "Duhovito i lucidno štivo o mitovima s naših prostora".