Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Noviteti

30.7.21. Općeznanstveni odjel

Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije

Odilon-Gbenoukpo Singbo

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021.

Ključne riječi
popularna znanost

SAŽETAK

Autor u knjizi razmatra doprinos moralne teologije i bioetike putem istraživanja o teološko-bioetičkom vrednovanju transhumanističke antropologije. Novost je u paradigmi koja, uslijed brzog rasta novih tehnologija (koje vode k izraženim nejednakostima između bogatih i siromašnih), kao i produbljenog stanja neizvjesnosti, gotovo odbacuje tradicionalno filozofsko-teološko poimanje čovjeka i svijeta. Transhumanistički pokret pritom predstavlja ne samo slijepo povjerenje u tehnološki napredak i boljitak čovječanstva, već i u dodatnu preobrazbu čovjeka u smjeru eko-antropoloških promjena i osvajanju svemirskih prostranstava. Transhumanizam mora redefinirati našu ljudskost, a pokušaj odbacivanja Boga pod okriljem transhumanizma polako vodi do odbacivanja samog čovjeka.