Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Preporuke

25.2.21. Odjel beletristike

Kolijevka za macu

Kurt Vonnegut

Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2010.

Ključne riječi
znanstvena fantastika i fantasy
priče i romani

SAŽETAK

Doktor Hoenikker je znanstvenik izoliran od svijeta, predan svome radu ali potpuno nesvjestan etičkih posljedica koje imaju njegovi izumi. Led devet najnoviji je izum, tvar koja u kontaktu s vodom sve pretvara u led i prijeti uništenjem čitavog planeta... Autor u ovome romanu ironizira dostignuća znanosti koja s jedne strane predstavljaju napredak ljudskog roda, a s druge strane uzrokuju globalne katastrofe i nezaustavljivo vode svijet u propast.