Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Rezervacija građe

> Knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu, cijena usluge je 3,00 kune po jedinici

> Rezervirana građa mora se podignuti u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe

> Građu je moguće rezervirati osobno u Knjižnici, telefonski ili elektroničkom poštom na adresu ogranka u kojem se želi posuditi građa