Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Građa za posudbu

> knjižnična građa može se posuditi izvan knjižnice i za korištenje u knjižnici

> istovremeno može se posuditi 5 knjiga i 2 jedinice audiovizualne građe (CD, DVD, CD-ROM)

> ukupan broj posuđenih jednica uključuje posudbu u svim knjižnicama/ograncima u mreži 

> posuđena knjižnična građa vraća se isključivo u knjižnici u kojoj je posuđena, osim iznimnih slučajeva o kojima će javnost biti obaviještena  

> zaštićenu knjižničnu građu (zavičajna zbirka, zbirka starih i rijetkih knjiga) te građu iz referentne zbirke moguće je korisiti samo u prostoru knjižnice