Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Događanja

Odrasli
Mladi

Upoznajmo Vodnjan: predavanje Nevena Iveše o podmorju Vodnjanštine

U petak, 19. svibnja 2023. u Sali za vjenčanja u Vodnjanu-Dignano (Narodni trg) dr. sc. Neven Iveša održao je predavanje O moru i podmorju Vodnjanštine.

Predavanje je održano u okviru programa Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano, koji se organizira s ciljem predstavljanja i popularizacije rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja s područja Grada Vodnjana. Organizatori su Grad Vodnjan – Dignano, Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana i Knjižnica Vodnjan – Biblioteca di Dignano.


O predavanju:

Podmorje Vodnjanštine sastavni je dio jedinstvenoga ekosustava sjevernoga Jadrana. Ujedno, nalazi se između dva morska zaštićena područja: Nacionalnoga parka Brijuni i Posebnoga rezervata u moru – Limski kanal. Zbog vrijednih staništa sastavni je dio ekološke mreže NATURA 2000. Sve navedeno čini obalno more na području Vodnjanštine vrijednom prirodnom baštinom, a kako je bogato ribom i ostalim morskim organizmima, bilo je i ostalo od iznimnoga značaja za lokalnu zajednicu.

O predavaču:

Dr. sc. Neven Iveša, biolog (Pula, 1979.), diplomirao je 2005. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, inženjerski smjer ekologija. Po završetku studija zapošljava se u tvrtki Aquarium Pula gdje obavlja poslove akvarista i edukatora do 2009. godine, kada postaje ravnateljem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Općini Medulin, do 2014. godine. U međuvremenu završava dopunsko psihološko-pedagoško obrazovanje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje stječe učiteljske kompetencije. Od 2014. do 2018. godine zaposlen je u tvrtki Eko.-Adra d.o.o. na poslovima zaštite okoliša te ga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike imenovalo stručnjakom za zaštitu okoliša. Od 2018. godine do danas asistent je na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorsku disertaciju obranio je u siječnju 2022. godine na Agronomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za ribarstvo, lovstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju. Autor je i koautor dvije knjige, jednoga sveučilišnog udžbenika te 27 znanstvenih radova. Radovima, posterima i sažecima sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Aktivan je sudionik zajednice u popularizaciji znanosti i zaštite prirode pri čemu je dosad održao više od 100 predavanja i tematskih radionica. Dobitnik je priznanja Plavi cvijet Hrvatske turističke zajednice za osmišljavanje turističke ponude na području Općine Medulin.

Galerija fotografija

PODIJELI: