Knjižnična legislativa

  • Zakoni

Zakon o knjižnicama (NN 105/97)
Zakon o knjižnicama - ispravak (NN 5/1998)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00, 69/09)
Zakon o ustanovama (NN 76/93)
Zakon o ustanovama - ispravci (NN 29/97, 47/99)
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama (NN 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93)
Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 38/09)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 79/07, 80/11, 141/13)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) (NN 106/12)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)
  • Standardi, uredbe i odluke

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 104/04)
Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)
  • Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)
Pravilnik o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (NN 69/12)
  • Međunarodni dokumenti

UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice
IFLA -in Manifest o internetu
IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice
IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji
  • Ostalo

Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva
Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige
Strateški plan Ministarstva kulture 2012.-2014.