Edukacija, stručni skupovi, predavanja u 2014.

Organizacija edukacije u suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje u Zagrebu

Kako predstaviti znanje

Modul: V.2.
Mjesto: Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Datum: 30. rujna 2014.
Trajanje: 10.00-13.00
Predavačice: Dr.sc. Vesna Turčin, samostalna knjižničarska savjetnica
                       Jasenka Zajec, prof., knjižničarska savjetnica

Sadržaj: Načini predstavljanja znanja: a) usmeni (govorenje, čitanje); b) pisani (tiskani, elektronički). Oblici predstavljanja znanja: a) usmeni (izvještaji o radu, projektu, skupovima; izlaganja); b) pisani (izvještaji o radu, projektu; prikazi skupova; prikazi (i ocjene) publikacija; dokumentiranje prakse: upute, smjernice, praktična rješenja; znanstveni/stručni radovi: seminarski radovi, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, članci u znanstveno-stručnim publikacijama, knjige; c) usmeni/pisani/grafički: posteri. Mjesta/mediji predstavljanja znanja: a) usmeni: radni sastanci, skupovi, radionice, forumi, obrane akademskih stupnjeva, intervju za posao i dr.; b)pisani: znanstveni i stručni časopisi, glasila društva/ustanova, zbornici sažetaka, zbornici radova sa skupa, knjige, mrežne stranice ustanove, osobne mrežne stranice/blog, "preprint" i "post-print" arhivi i dr. Prijedlozi relevantnih sadržaja. Primjeri izrade pojedinih oblika predstavljanja znanja po izboru sudionika radionice.

Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih

Modul: II.3
Mjesto: Gradska knjižnica i čitaonica Pula 
Datum: 11. lipnja 2014.
Trajanje: 10.00-15.00
Predavačica: dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica

Sadržaj: Definiranje knjižničnih službi i usluga. Informacijske usluge, poduka, savjetodavne usluge. Organizacija tradicionalnih usluga u knjižnicama i definiranje razine usluga. Definiranje raspona elektroničkih usluga u knjižnicama. Primjeri uspostave kvalitete usluga i vrednovanje. Možemo li mjeriti kvalitetu usluga? Koji pokazatelji mjere „dobre“ usluge? Kako uspostaviti dobru komunikaciju s korisnicima? Primjeri dobre prakse. Usluge podržane informacijsko komunikacijskom tehnologijom. Što korisnici pitaju knjižničare? Razvoj osobnih vještina nužnih u radu s korisnicima

Stručni skupovi, seminari, radionice u 2014.

Stručni skup "Dječji odjel – partner obitelji i predškolskoj ustanovi"

Stručni skup „Dječji odjel – partner obitelji i predškolskoj ustanovi“ održat će se 7. studenoga 2014. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.

više »

39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Glavna tema 39. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva glasi: Knjižnice - od misije do strategije. Skupština će se održati u Splitu, od 15. do 18. listopada 2014.

više »

Stručni skup povodom 10. obljetnice Hrvatskog arhiva weba

Povodom obilježavanja deset godina arhiviranja weba u Hrvatskoj, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu priprema Stručni skup koji će se održati 26. rujna 2014. u samoj Knjižnici. Cilj je ovoga Skupa promicanje nacionalne i kulturne baštine, povećanje korištenja arhivirane znanstvene i kulturne baštine u znanstvenim i društvenim istraživanjima te podizanje javne svijesti o važnosti arhiviranja internetskih sadržaja. Više informacija o skupu nalazi se na mrežnim stranicama Skupa.

više »

11. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama

U petak, 19. rujna 2014. održat će se 11. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama s temom 'UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – primjena u knjižnicama u Hrvatskoj u svijetlu članstva u Europskoj uniji'. Okrugli stol će se održati u Zagrebu, u Gradskoj knjižnici na Starčevićevom trgu, s početkom u 9.30 sati. Program Okruglog stola dostupan je na mrežnim stranicama HKD-a.

više »

Stručni skup o čitateljskim klubovima i grupama

Hrvatsko čitateljsko društvo već tradicionalno organizira stručni skup povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8.rujna 2014. Skup će se održati u Gradskoj knjižnici u Zagrebu, u odjelu za djecu i mladež, od 10 do 14.30 sati.

više »

13. međunarodna konferencija Knjižnice u digitalnom dobu (LIDA 2014)

Međunarodna konferencija "Knjižnice u digitalnom dobu" (LIDA 2014) održat će se u Zadru od 16. do 20. lipnja 2014. godine. Tema konferencije je vrednovanje knjižnica, knjižničnih korisnika i korištenja.

više »

5. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade

Peti okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade „Prirodna baština Hrvatske u literaturi za djecu i mlade“, Split, Gradska knjižnica Marka Marulića, 26. svibnja 2014.

više »

Stručni skup "Knjižnice u procjepu 2"

Tema skupa: Katalogizacija s osmjehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji, Sisak, Sisak, 15. i 16. svibnja 2014.

više »

Međunarodni skup "Zaštita kulturne baštine" od katastrofa

Međunarodni znanstveni skup „Zaštita kulturne baštine od katastrofa”, Zagreb, Šibenik, od 8. do 10. svibnja 2014. godine.

više »

7. Monte Librić

Nulti dan za knjižničare, Pula, Gradska knjižnica i čitaonica, Zajednica Talijana Pula - Circolo, 23. i 24. travnja 2014.

više »

Stručni skup "Zgrade, prostori i oprema dječjih knjižnica i knjižnica za mlade"

Stručni skup 'Zgrade, prostori i oprema dječjih knjižnica i knjižnica za mlade', Zagreb, Knjižnica Medveščak, 28. ožujka 2014.

više »