Kuda idu divlje svinje

15.09.14. Novi naslovi Općeznanstveni odjel

Kuda idu divlje svinje : subverzivna poetika Ive Štivičića i Ivana Hetricha / Silvio Mirošničenko. Zagreb : Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana, 2013.

Antologijska serija Kuda idu divlje svinje u ovoj knjizi doživjela je teorijsko-esejističku analizu s fokusom na genezi nastanka serijala te društveno-političkim kontroverzama koje je izazvala. Opisati prvu hrvatsku seriju na tragu film-noira i gangsterskih filmova, uspoređujući je sa strip izdanjem Crnog Roka, raščlaniti njezinu višeznačnu simboliku te arhtipove glavnih junaka, značajan je doprinos povijesti hrvatske televizije i njezina epohalnog serijala čija se radnja odvija u ozračju Drugog svjetskog rata kada dolazi do smjene društvenih odnosa. Autor secira taj umjetnički zadatak redatelja i scenarista pronalazeći nove vrijednost te nove kutove gledanja na dramsku seriju koja je obilježila domaću produkciju.

Katalog