Stručni skup Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju

01.11.17. Izdvojeno Središnja knjižnica

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji tematizira knjižnični fond koji okuplja zavičajnu građu te način prezentacije građe u digitalnom obliku bit će održan u Središnjoj knjižnici 16. studenoga 2017.

Zavičajne zbirke bogate su važnim dokumentima i vrijednom građom, nositeljice su povijesti i kulture ljudi s određenoga područja, prošlosti i sadašnjosti zavičaja, objedinjavaju građu koja čini dio sveukupnog hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Kako je zavičajna zbirka zbog svoje specifične građe, uvjeta korištenja i čuvanja manje dostupna i vidljiva javnosti, tehnologija danas pruža brojne mogućnosti upravo u boljoj prezentaciji zavičajnih fondova i većoj vidljivosti ciljanim korisnicima.

Stručni skup Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju namijenjen je knjižničarima svih vrsta knjižnica i informacijskim stručnjacima iz ostalih baštinskih ustanova, s posebnim naglaskom na knjižničnu građu koja je na bilo koji način povezana i značajna za Istru.

Više informacija možete pronaći ovdje.